MATSUO Ryuhei

1987
32-18 Sakuragi-cho Ohasa Ebetsu-shi 069-0846 HOKKAIDO
JAPON
81113863333
ryuheimatsuo21@yahoo.co.jp
ameblo.jp/ryuheimatsuo/

Corridor
Huile sur toile
65,2 x 49, 8 cm
 
  salon de mai 2010
www.salondemai.com